Tag: Odia

SHRI RUDRA NYASA – ନମକମ୍

ଲଘୁନ୍ୟାସଃ – ଅଥାତ୍ମାନଂ ଶିବାତ୍ମାନଂ ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରରୂପଂ ଧ୍ୟାୟେତ । ଶୁଦ୍ଧସ୍ଫଟିକସଂକାଶଂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ ପଞ୍ଚବକ୍ତ୍ରକମ୍ । ଗଙ୍ଗାଧରଂ ଦଶଭୁଜଂ ସର୍ବାଭରଣାଭୂଷିତମ୍ । ।ନୀଲଗ୍ରୀବଂ ଶଶାଂକାଂକଂ ନାଗୟଜେ୍ଞାପବୀତିନମ୍ । ବ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମୋତ୍ତରୀୟଂ ଚ ବରେଣ୍ୟମଭୟପ୍ରଦମ୍ । । କମଣ୍ଡଲ୍ୱକ୍ଷସୂତ୍ରାଣାଂ...

ଈଶାଵାସ୍ୟୋପନିଷତ୍ Ishavasyopanishat odia with Adi Shankara Bhashya

ଈଶାଵାସ୍ୟୋପନିଷତ୍ ଶ୍ରୀମଚ୍ଛଙ୍କରାଚାର୍ୟଵିରଚିତେନଭାଷ୍ୟେଣସହିତା “ଈଶା ଵାସ୍ୟମ୍” ଇତ୍ୟାଦୟୋ ମନ୍ତ୍ରାଃ କର୍ମସ୍ଵଵିନିୟୁକ୍ତାଃ, ତେଷାମକର୍ମଶେଷସ୍ୟାତ୍ମନୋ ୟାଥାତ୍ମ୍ୟପ୍ରକାଶକତ୍ଵାତ୍ । ୟାଥାତ୍ମ୍ୟଂ ଚାତ୍ମନଃ ଶୁଦ୍ଧତ୍ଵାପାପଵିଦ୍ଧତ୍ଵୈକତ୍ଵ- ନିତ୍ୟତ୍ଵାଶରୀରତ୍ଵସର୍ଵଗତତ୍ଵାଦି ଵକ୍ଷ୍ୟମାଣମ୍ । ତଚ୍ଚ କର୍ମଣା ଵିରୁଧ୍ୟତ ଇତି ୟୁକ୍ତ ଏଵୈଷାଂ କର୍ମସ୍ଵଵିନିୟୋଗଃ । ନ...

ଅଚ୍ୟୁତାଷ୍ଟକମ୍ Achyutashtakam

॥ ଅଚ୍ୟୁତାଷ୍ଟକମ୍ ॥ ଅଚ୍ୟୁତଂ କେଶବ଼ଂ ରାମନାରାୟଣଂ କୃଷ୍ଣଦାମୋଦରଂ ବ଼ାସୁଦେବ଼ଂ ହରିମ୍ । ଶ୍ରୀଧରଂ ମାଧବ଼ଂ ଗୋପିକାବ଼ଲ୍ଲଭଂ ଜାନକୀନାୟକଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଂ ଭଜେ ॥ ୧॥ ଅଚ୍ୟୁତଂ କେଶବ଼ଂ ସତ୍ୟଭାମାଧବ଼ଂ ମାଧବ଼ଂ ଶ୍ରୀଧରଂ ରାଧିକାରାଧିତମ୍ ।...

ଆଦିତ୍ୟହୃଦୟମ୍

ତତୋ ୟୁଦ୍ଧପରିଶ୍ରାନ୍ତଂ ସ୍ମରେ ଚିନ୍ତୟା ସ୍ଥିତମ୍ । ରାବଣଂ ଚାଗ୍ରତୋ ଦୃଷ୍ଟା ୟୁଦ୍ଧାୟ ସମୁପସ୍ଥିତମ୍ । ୧ ଦୈବତୈଶ୍ୱ ସମାଗମ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟୁମଭ୍ୟାଗତୋ ରଣମ୍ । ଉପାଗମ୍ୟାବ୍ରବୀଦ୍ରାମ-ମଗସ୍ତ୍ୟୋଭଗବ଼ାନ୍ ଋଷିଃ । ୨ ରାମ-ରାମ ମହାବ଼ାହୋ ଶୃଣୁ...

ଈଶ୍ୱର ଗଢ଼ୁଥିବା ମଣିଷ ଏଲ୍.ଈଶ୍ୱର ରାଓ

ଭୁବନେଶ୍ୱର – ଆଉ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବି ନିଆରା। ସୂକ୍ଷ୍ମାତିସୁକ୍ଷ୍ମ କଳାକୃତି ଗଢ଼ିବାରେ ମାହିର ଏହି କଳାକାର ଜଣକ ଏଥର ବି ଏମିତି କିଛି ଗଢିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଲାଖିଯିବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ...

କାହିଁକି ଗଙ୍ଗା ଏତେ ପବିତ୍ର?

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପୂଜା କାମ କିମ୍ୱା ସୁଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗାଜଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ...