॥ ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ॥ ସୁମନସଵନ୍ଦିତ ସୁନ୍ଦରି ମାଧଵି                    ଚନ୍ଦ୍ର ସହୋଦରି ହେମମୟେ । ମୁନିଗଣମଣ୍ଡିତ ମୋକ୍ଷପ୍ରଦାୟିନି          ମଞ୍ଜୁଳଭାଷିଣି ଵେଦନୁତେ ॥ ପଙ୍କଜଵାସିନି ଦେଵସୁପୂଜିତ             ସଦ୍ଗୁଣଵର୍ଷିଣି ଶାନ୍ତିୟୁତେ । ଜୟଜୟ...