ଶ୍ରୀ ଦେବକୃତ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍ Laksmi Stotram – Sri Deva

ଶ୍ରୀ ଦେବକୃତ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍
କ୍ଷମସ୍ୱ ଭଗବତ୍ୟବ କ୍ଷମାଶୀଲେ ପରାତ୍ପରେ ।
ଶୁଦ୍ଧସତ୍ତ୍ୱସ୍ୱରୂପେ ଚ କୋପାଦିପରିବର୍ଜିତେ । ।
ଉପମେ ସର୍ବସାଧ୍ୱୀନାଂ ଦେବୀନାଂ ଦେବପୂଜିତେ ।
ତ୍ୱୟା ବିନା ଜଗତ୍ସର୍ବଂ ମୃତତୁଲ୍ୟଂ ଚ ନିଷ୍ଫଲମ । ।
ସାର୍ବସମ୍ପତ୍ ସ୍ୱରୂପା ତ୍ୱଂ ସର୍ବେଷାଂ ସର୍ବରୂପିଣୀ ।
ରାସେଶ୍ୱର‌୍ୟଧି ଦେବୀ ତ୍ୱଂ ତ୍ୱକ୍ରଲାଃ ସର୍ବୟୋଷିତଃ । ।
କୈଲାସେ ପାର୍ବତୀ ତ୍ୱଂ ଚ କ୍ଷୀରୋଦେ ସିନ୍ଧୁକନ୍ୟକା ।
ସ୍ୱର୍ଗେ ଚ ସ୍ୱର୍ଗଲକ୍ଷ୍ମୀସ୍ତ୍ୱଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ଭୂତଲେ । ।
ବୈ÷କୁଣ୍ଠେ ଚ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ଦେବଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ।
ଗଙ୍ଗା ଚ ତୁଲସୀ ତ୍ୱଂ ଚ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଲୋକତଃ । ।
କୃଷ୍ଣପ୍ରାଣାଧିଦେବୀ ତ୍ୱଂ ଗୋଲୋକେ ରୁକ୍ମିଣୀ ସ୍ୱୟମ୍ ।
ରାସେ ରାସେଶ୍ୱରୀ ତ୍ୱଂ ଚ ବୃନ୍ଦାବନ ବନେବନେ । ।
କୃଷ୍ଣା ପ୍ରିୟା ତ୍ୱଂ ଭାଣ୍ଡୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରା ଚନ୍ଦନକାନନେ ।
ବିରଜା ଚମ୍ପକବନେ ଶତଶୃଙ୍ଗେ ଚ ସୁନ୍ଦରୀ । ।
ପଦ୍ମାବତୀ ପଦ୍ମବନେ ମାଲତୀ ମାଲତୀବନେ ।
କୁନ୍ଦଦନ୍ତୀ କୁନ୍ଦବନେ ସୁଶୀଲା କେତକୀବନେ । ।
କଦମ୍ବମାଲା ତ୍ୱଂ ଦେବୀ କଦମ୍ବକାନନେଽପି ଚ ।
ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଗୃହେ ଗୁହଲକ୍ଷ୍ମୀଗୃହେ ଗୃହେ । ।
ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ଦେବତାଃ ସର୍ବା ମୁନୟୋ ମନବସ୍ତଥା ।
ରୂରୂଦୁର୍ନମ୍ରବଦନାଃ ଶୁଷ୍କକଣ୍ଠୋଷ୍ଠ ତାଲୁକାଃ । ।
ଇତି ଲକ୍ଷ୍ମୀସ୍ତବଂ ପୁଣ୍ୟଂ ସର୍ବଦେବୈଃ କୃତଂ ଶୁଭମ୍ ।
ୟଃ ପଠେତ୍ ପ୍ରାତରୁତ୍ଥାୟ ସ ବୈ ସର୍ବୈ ଲଭେଦ୍ ଧ୍ରୁବମ୍ । ।
ଅଭାର‌୍ୟୋ ଲଭତେ ଭାର‌୍ୟାଂ ବିନୀତାଂ ସୁସୁତାଂ ସତୀମ୍ ।
ସୁଶୀଲାଂ ସୁନ୍ଦରୀଂ ରମ୍ୟାମତିସୁପ୍ରିୟବାଦିନୀମ୍ । ।
ପୁତ୍ରପୌତ୍ରବତୀଂ ଶୁଦ୍ଧାଂ କୁଲଜାଂ କୋମଲାଂ ବରାମ୍ ।
ଅପୁତ୍ରୋ ଲଭତେ ପୁତ୍ରଂ ବୈଷ୍ଣବଂ ଚିରଜୀବିନମ୍ । ।
ପରମୈଶ୍ୱର‌୍ୟୟୁକ୍ତଂ ଚ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତଂ ୟଶସ୍ୱିନମ୍ ।
ଭ୍ରଷ୍ଟରାଜ୍ୟୋ ଲଭେଦ୍ରାଜ୍ୟଂ ଭ୍ରଷ୍ଟଶ୍ରୀର୍ଲଭତେ ଶ୍ରିୟମ୍ । ।
ହତବନ୍ଧୁର୍ଲଭେଦ୍ ବନ୍ଧୁଂ ଧନଭ୍ରଷ୍ଠୋ ଧନଂ ଲଭେତ୍ ।
କୀର୍ତ୍ତିହୀନୋ ଲଭେତ୍ କୀର୍ତ୍ତିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଂ ଚ ଲଭେଦ୍ ଧ୍ରୁବମ୍ । ।
ସର୍ବମଙ୍ଗଲଦଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ଶୋକସନ୍ତାପନାଶନମ୍ ।
ହର୍ଷାନନ୍ଦକରଂ ଶଶ୍ୱଦ୍ଧର୍ମ ମୋକ୍ଷସୁହୃତ୍ପ୍ରଦମ୍ । ।
। । ଇତି ଶ୍ରୀଦେବକୃତ ଲକ୍ଷ୍ମୀସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ । ।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *