ଶୁଣିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ କହିବାରେ ତାହା ନଥାଏ । ତେଣୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଅଧିକ ଶୁଣିବା ଉଚିତ୍ । ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କହିବା ଏବଂ ଖାଇବା...